Petra Oosterveld – de Wit

dinsdag, 25 oktober 2016 by

In het korte bestaan van Stichting Stadsvarkens, moeten we afscheid nemen van Petra Oosterveld – de Wit. Zij is zaterdagochtend, 22 oktober, overleden.   Petra was, voordat ze uitleg had gekregen over het plan stadsvarkens, al enthousiast en sloot zich direct aan om het plan te realiseren. Met gedrevenheid heeft ze veel liefde, energie, tijd en passie in het project gestoken. Petra was medeoprichter van de stichting en tevens bestuurslid. We zullen haar erg missen.  Haar echtgenoot, Hans, en de familie wensen we veel sterkte met het verlies van Petra.

Schuilhok komt er aan

woensdag, 05 oktober 2016 by

Wolvarkens staan er om bekend dat ze goed tegen warmte en kou kunnen. Nu hebben onze varkens ook nog een bos tot hun beschikking waardoor ze ook met regen goed kunnen schuilen. Toch zou het prettig zijn als er een echt hok voor ze is waar ze zich in terug kunnen trekken als ze dat willen. Hiervoor heeft Stichting Stadsvarkens contact opgenomen met ROC A12. Een groep leerlingen is op dit moment bezig met Jos, onze technische man, een hok te maken. Een aantal leerlingen heeft gekeken waar het moet komen, ze hebben vastgesteld hoe groot het moet worden en hebben hout hiervoor opgehaald die we hiervoor hadden opgeslagen op het Survivalterrein, in de buurt van de Stadsvarkens. Terwijl de leerlingen van ROC A12 bezig zijn met het tekenen en bouwen van het hok heeft een vijftal vrijwilligers zich druk gemaakt met het creëren van ruimte waar dit hok moet

Wageningen University & Research (WUR) zal de komende maanden een onderzoek uitvoeren onder de naam “Stimulans voor Stadsvarkens”. Eén van de doelen van stichting Stadsvarkens is een bijdrage te leveren aan het sluiten van de voedselkringloop. Binnen de wet- en regelgeving zijn veel belemmeringen om dit te kunnen realiseren, met name omdat deze uitgaat van de intensieve varkenshouderij. Het ministerie van Economische Zaken herkent dit probleem en wil graag werken aan een aanpassing van de wet- en regelgeving voor dit soort projecten/concepten, maar heeft hier momenteel de middelen niet voor. Hierop heeft stichting Stadsvarkens een onderzoeksaanvraag ingediend bij de Wetenschapswinkel van de WUR of en hoe de huidige belemmeringen voor het grootste deel weggenomen kunnen worden. De Wetenschapswinkel heeft geconcludeerd dat dit een mooie uitdaging is voor studenten en wetenschappers van WUR en zij pakken dit op. Het onderzoeksproject is op 1 september van start gegaan en maandag 6 september

De Stichting IDEE IN UITVOERING werkt aan verbetering van de kwaliteit van WONEN en LEVEN in de Gemeente Ede, door ondersteuning van initiatieven van Edese burgers op dit gebied. Dinsdag 28 juni 2016 heeft het bestuur van Idee in Uitvoering zich gebogen over de subsidieaanvraag van Stichting Stadsvarkens. Voor inrichting terrein en vrijwilligers is ons een subsidie toegekend. Het argument luidde als volgt: “Het bestuur van Idee in Uitvoering vindt dit een leuke activiteit en is vooral ook gecharmeerd door het werken met een vrijwilligersteam en de samenwerking met de omgeving, zoals met het Tuinenpark De Koekelt, Scouting Jan Hilgers en het Survivalteam en anderen.” We zijn natuurlijk reuze blij met deze toekenning.  

Samen weet je meer dan alleen. Met dat als uitgangspunt zijn we op maandag 15 augustus met een kleine delegatie van Stadsvarkens-hulpboeren naar een varkensproject in Oosterbeek gegaan om eens te horen wat hun ervaringen zijn en welke tips ze misschien wel voor ons hebben. Sinds april 2015 is in Oosterbeek, gemeente Renkum, het Bonte Benheimer Landvarken ingezet om de invasieve Japanse Duizendknoop te elimineren. De varkens eten zowel de stengels en het blad als de wortels. Zo snijdt het mes aan twee kanten: milieuvriendelijke bestrijding van invasieve exoten met vlees als eindresultaat. Renkum kampt al jaren met het probleem dat de groei van de Japanse Duizendknoop niet in te dammen is. De gemeente zit er vol mee en doet mee aan een landelijk programma dat in 2013 is gestart en vier jaar duurt. Hierbij onderzoekt een aantal gemeenten hoe de Japanse Duizendknoop het best kan worden bestreden. De terloopse

TOP