11 mei 2017 Een dag met een dubbele betekenis

Op zaterdag 11 mei heeft Stichting Stadsvarkens zich beschikbaar gesteld voor NLdoet. Ook is op deze middag aandacht besteed aan Petra Oosterveld – de Wit, bestuurslid die in oktober overleden is.

NLdoet

NLdoet is de grootste, jaarlijkse vrijwilligersactie van Nederland waarbij vrijwillige inzet in de spotlights wordt gezet en iedereen gestimuleerd wordt om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Wij, van Stadsvarkens, hebben via NLdoet mensen opgeroepen om te komen helpen bij het onderhoud van terrein van onze wolvarkens.

We mochten twee nieuwe inwoners van Ede verwelkomen, Eline en Peter. Na uitleg over de stichting en een wandeling over het terrein hebben zij geholpen een hele berg snoeiafval op te ruimen. Enige weken geleden heeft de buur van Stadsvarkens, Tuinenpark De Koekelt, een grote hoeveelheid struiken gesnoeid. Deze hebben ze voor ons laten liggen, zodat wij ze in het bos konden plaatsen en er rillen van konden stapelen. Deze rillen helpen de biodiversiteit in het bos te versterken door kleine dieren en insecten schuil en nestel mogelijkheden te bieden.

Boom voor Petra

Na een korte pauze zijn door de vrijwilligers voorbereidingen getroffen voor het planten van een bijzondere boom. Een diepe kuil is er gegraven en onze eigen compost is dankbaar gebruikt om het plantgat te verrijken. Onze compost is afkomstig van de door ons afgekeurde en niet gegeten groenten en varkensmest.

In oktober is een van de bestuursleden en medeoprichtster van de stichting, Petra Oosterveld, overleden. Zoals in een eerdere blog te  lezen was, was ze een zeer energieke en inspirerende vrouw en heeft de stichting veel aan haar te danken. Om het belang van haar inzet voor de stichting niet te vergeten is besloten een boom, een rode beuk, voor haar te planten.

Rond 14:00 werd samen met haar echtgenoot en genodigden deze boom geplant. Later zal er een bank om de boom worden geplaatst met een herdenkingsplaatje.

Petra blijft in ons hart en met het planten van haar favoriete boom is er nu een blijvende herinnering aan Petra op de plaats die het meest bij haar past.

In Memoriam Petra
.