16 oktober Wereldvoedseldag

Column door Maut van Ommen /

De FAO, Food Agricultural Organisation, heeft ooit bedacht om een vaste dag in het jaar aandacht te vragen voor voedelzekerheid in de wereld. Dit is 16 oktober. De aarde brengt ruim voldoende voedsel voort om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen!

Vanwege mijn fascinatie voor voedsel (eten, klaarmaken) en de wens in een eerlijke wereld te leven, vind ik dit een belangrijk onderwerp om regelmatig bij stil te staan. Inmiddels werk ik ook als vrijwilliger bij Stadsvarkens. Dat heeft er voor gezorgd dat ik me nog vaker met vraagstukken rondom voedsel bezighoud. Zo’n jaarlijkse Wereldvoedseldag helpt hier bij. Iedere keer is er wel weer iets anders dat me even extra aan het denken zet.

Ik merk dat ik met stapjes steeds meer waardering krijg voor diverse aspecten van voedsel. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld steeds normaler om minder voedsel te verspillen.

Ook voor Stadsvarkens is dat een belangrijk onderdeel van het initiatief. Zo voeren we onze varkens met reststromen die we kunnen ophalen bij de lokale detailhandel, groenten en brood dat niet meer door consumenten gekocht worden en zo de kans lopen weggegooid te worden. Varkens varen hier goed bij.

Daarnaast is het mooi om te ontdekken dat steeds meer levensmiddelen-winkels hun best doen om ook ‘mindere’ producten toch verkocht te krijgen. Denk aan de ‘buitenbeentje’ of de supermarkten die goedkope pakketten verkopen met producten die anders weggegooid zouden worden. Hier word ik wel blij van.
Alleen …….
Het blijkt dat de voedselbanken minder voedsel meer kunnen krijgen vanwege dit zuiniger met hun producten omgaan. Hierdoor is voor mensen die al in armoede leven minder beschikbaar. Daar gaan we met ons goede gedrag.
Leven in een eerlijke wereld. Hoe doen we dat? Was het maar zo simpel: alles eerlijk delen. Ach ja, als we op zijn minst er maar eens over nadenken en binnen eigen mogelijkheden er iets mee doen.
Elk jaar staat de Wereldvoedseldag in het teken van een ander thema en dit jaar is “Laat niemand achter”.