Er komt weer een Bosklusdag

woensdag, 10 februari 2021 by

Zaterdag 20 februari, 11:00-15:00 uur

Heeft u zin in een actieve klus, dan bent u van harte welkom om ons te komen helpen. Meld u aan via info@stadsvarkens.nl

Het varkensbos mag niet ‘leeg’ zijn. En een overlap van oude en nieuwe jonge varkens willen we niet meer. Toen de eerste lichting door de tweede moest worden vervangen kozen we ervoor om de biggen te laten inwerken door de door de wol geverfde slachtrijpe oude varkens. Dit pakte anders uit. De biggen werd geen enkele plek van rust gegund door de oude varkens, het ging er flink ruig aan toe zoals varkens dat kunnen. Van een gedegen interne opleiding is niet veel terecht gekomen. Gelukkig bleek dat de biggen zonder die opleiding al snel nadat de oude varkens geslacht waren en zij het bos voor zichzelf hadden, wat we van hen verwachtte. Het ging vanzelf goed.

Op zaterdag 11 mei heeft Stichting Stadsvarkens zich beschikbaar gesteld voor NLdoet. Ook is op deze middag aandacht besteed aan Petra Oosterveld – de Wit, bestuurslid die in oktober overleden is. NLdoet NLdoet is de grootste, jaarlijkse vrijwilligersactie van Nederland waarbij vrijwillige inzet in de spotlights wordt gezet en iedereen gestimuleerd wordt om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Wij, van Stadsvarkens, hebben via NLdoet mensen opgeroepen om te komen helpen bij het onderhoud van terrein van onze wolvarkens. We mochten twee nieuwe inwoners van Ede verwelkomen, Eline en Peter. Na uitleg over de stichting en een wandeling over het terrein hebben zij geholpen een hele berg snoeiafval op te ruimen. Enige weken geleden heeft de buur van Stadsvarkens, Tuinenpark De Koekelt, een grote hoeveelheid struiken gesnoeid. Deze hebben ze voor ons laten liggen, zodat wij ze in het bos konden plaatsen en er rillen van konden

De Stichting IDEE IN UITVOERING werkt aan verbetering van de kwaliteit van WONEN en LEVEN in de Gemeente Ede, door ondersteuning van initiatieven van Edese burgers op dit gebied. Dinsdag 28 juni 2016 heeft het bestuur van Idee in Uitvoering zich gebogen over de subsidieaanvraag van Stichting Stadsvarkens. Voor inrichting terrein en vrijwilligers is ons een subsidie toegekend. Het argument luidde als volgt: “Het bestuur van Idee in Uitvoering vindt dit een leuke activiteit en is vooral ook gecharmeerd door het werken met een vrijwilligersteam en de samenwerking met de omgeving, zoals met het Tuinenpark De Koekelt, Scouting Jan Hilgers en het Survivalteam en anderen.” We zijn natuurlijk reuze blij met deze toekenning.  

Samen weet je meer dan alleen. Met dat als uitgangspunt zijn we op maandag 15 augustus met een kleine delegatie van Stadsvarkens-hulpboeren naar een varkensproject in Oosterbeek gegaan om eens te horen wat hun ervaringen zijn en welke tips ze misschien wel voor ons hebben. Sinds april 2015 is in Oosterbeek, gemeente Renkum, het Bonte Benheimer Landvarken ingezet om de invasieve Japanse Duizendknoop te elimineren. De varkens eten zowel de stengels en het blad als de wortels. Zo snijdt het mes aan twee kanten: milieuvriendelijke bestrijding van invasieve exoten met vlees als eindresultaat. Renkum kampt al jaren met het probleem dat de groei van de Japanse Duizendknoop niet in te dammen is. De gemeente zit er vol mee en doet mee aan een landelijk programma dat in 2013 is gestart en vier jaar duurt. Hierbij onderzoekt een aantal gemeenten hoe de Japanse Duizendknoop het best kan worden bestreden. De terloopse

TOP