Onze ANBI status is toegekend

maandag, 12 december 2016 by

Wij zijn blij dat ons een ANBI status is toegekend. Dat wil zeggen dat we erkend zijn als een organisatie die zich inzet voor het algemeen nut. Erkenning door de belastingdienst betekent fiscaal voordeel voor zowel donateurs als voor de Stichting Stadsvarkens. Een logische erkenning, dat dachten wij ook. Petra Oosterveld startte de aanvraag, maar de aanvraag kwam terug. Hoe vanzelfsprekend ook, de aanvraag moet zeer bijzonder worden gedocumenteerd. Bewijs maar eens dat bevordering van voedsel bewustzijn echt tot gedragsverandering lijdt. Dat is ons gelukt en daar zijn we apetrots op.

Wageningen University & Research (WUR) zal de komende maanden een onderzoek uitvoeren onder de naam “Stimulans voor Stadsvarkens”. Eén van de doelen van stichting Stadsvarkens is een bijdrage te leveren aan het sluiten van de voedselkringloop. Binnen de wet- en regelgeving zijn veel belemmeringen om dit te kunnen realiseren, met name omdat deze uitgaat van de intensieve varkenshouderij. Het ministerie van Economische Zaken herkent dit probleem en wil graag werken aan een aanpassing van de wet- en regelgeving voor dit soort projecten/concepten, maar heeft hier momenteel de middelen niet voor. Hierop heeft stichting Stadsvarkens een onderzoeksaanvraag ingediend bij de Wetenschapswinkel van de WUR of en hoe de huidige belemmeringen voor het grootste deel weggenomen kunnen worden. De Wetenschapswinkel heeft geconcludeerd dat dit een mooie uitdaging is voor studenten en wetenschappers van WUR en zij pakken dit op. Het onderzoeksproject is op 1 september van start gegaan en maandag 6 september

Samen weet je meer dan alleen. Met dat als uitgangspunt zijn we op maandag 15 augustus met een kleine delegatie van Stadsvarkens-hulpboeren naar een varkensproject in Oosterbeek gegaan om eens te horen wat hun ervaringen zijn en welke tips ze misschien wel voor ons hebben. Sinds april 2015 is in Oosterbeek, gemeente Renkum, het Bonte Benheimer Landvarken ingezet om de invasieve Japanse Duizendknoop te elimineren. De varkens eten zowel de stengels en het blad als de wortels. Zo snijdt het mes aan twee kanten: milieuvriendelijke bestrijding van invasieve exoten met vlees als eindresultaat. Renkum kampt al jaren met het probleem dat de groei van de Japanse Duizendknoop niet in te dammen is. De gemeente zit er vol mee en doet mee aan een landelijk programma dat in 2013 is gestart en vier jaar duurt. Hierbij onderzoekt een aantal gemeenten hoe de Japanse Duizendknoop het best kan worden bestreden. De terloopse

Donderdag 2 juni was de vierde FoodFloor met thema ‘Voedseleducatie’. FoodFloor is een ontmoetingsplek om interesses te delen, activiteiten af te stemmen en elkaar enthousiast te maken voor nieuwe food-initiatieven. Tijdens de eerste FoodFloor heeft Stadsvarkens een podium gekregen voor het toen nog ‘Projectplan Stadsvarkens’. De FoodFloor-jury heeft het project zeer positief beoordeeld en ons een fonds (door de gemeente beschikbaar gesteld) gegund om het project op te starten.       Stadsvarkens was voor deze vierde FoodFloor uitgenodigd om een pitch te houden en een informatiekraam in te richten. De FoodFloor werd goed bezocht met veel nieuwe mensen die niet bekend waren met Stadsvarkens. Dit gaat zeker samenwerkingsverbanden opleveren in de toekomst. We waren snel door de meegenomen visite kaartjes heen. Bij de al bestaande contacten merk ik dat de toenadering nu steeds serieuzer wordt. Mensen moeten je eerst een aantal keer ontmoeten, de ideeën laten bezinken en zelf

Elk seizoen wordt een FoodFloor bijeenkomst georganiseerd als een wervend platform waarop de actieve Edenaren op het gebied van Food, elkaar kunnen ontmoeten en stimuleren, en activiteiten kunnen ontwikkelen, afstemmen en bekendmaken. De organisatie van de FoodFloor biedt de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen, een idee te lanceren of om hulp te vragen. Je kunt inspireren of geïnspireerd raken. Stadsvarkens heeft in een pitch haar project gepresenteerd. Als pitcher van een Food initiatief kon een subsidie worden aangevraagd, welke ons is gegund. Advies van de jury: Stadsvarkens Ede is een mooi nieuw ínítiatief waarmee verschillende doelen op het terrein van food, gezondheid en educatie worden gediend. Bovendíen wordt hiermee een actieve bijdrage geleverd aan de verkorting van de voedselketens en wordt duurzaamheid gestimuleerd. Het past daarmee prima binnen de ambities en doelen van de FoodFloor. Met een startsubsidie uit het FoodFloor Fonds kan dit jaar een mooíe start worden gemaakt.Het

TOP