De procedure en stand van zaken ten aanzien van besproken uitbreidingsplannen blijkt niet bij iedereen dudelijk te zijn. Er is inmiddels een petitie door buurtbewoners gestart met onjuiste informatie. Daarom kort hieronder een up-date.

Stichting Stadsvarkens en de gemeente hebben geluisterd naar de opmerkingen en bezwaren van de aanwezige buurtbewoners tijdens de evaluatie- en informatieavond op 31 januari.

Op zaterdag 11 mei heeft Stichting Stadsvarkens zich beschikbaar gesteld voor NLdoet. Ook is op deze middag aandacht besteed aan Petra Oosterveld – de Wit, bestuurslid die in oktober overleden is. NLdoet NLdoet is de grootste, jaarlijkse vrijwilligersactie van Nederland waarbij vrijwillige inzet in de spotlights wordt gezet en iedereen gestimuleerd wordt om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Wij, van Stadsvarkens, hebben via NLdoet mensen opgeroepen om te komen helpen bij het onderhoud van terrein van onze wolvarkens. We mochten twee nieuwe inwoners van Ede verwelkomen, Eline en Peter. Na uitleg over de stichting en een wandeling over het terrein hebben zij geholpen een hele berg snoeiafval op te ruimen. Enige weken geleden heeft de buur van Stadsvarkens, Tuinenpark De Koekelt, een grote hoeveelheid struiken gesnoeid. Deze hebben ze voor ons laten liggen, zodat wij ze in het bos konden plaatsen en er rillen van konden

Onze ANBI status is toegekend

maandag, 12 december 2016 by

Wij zijn blij dat ons een ANBI status is toegekend. Dat wil zeggen dat we erkend zijn als een organisatie die zich inzet voor het algemeen nut. Erkenning door de belastingdienst betekent fiscaal voordeel voor zowel donateurs als voor de Stichting Stadsvarkens. Een logische erkenning, dat dachten wij ook. Petra Oosterveld startte de aanvraag, maar de aanvraag kwam terug. Hoe vanzelfsprekend ook, de aanvraag moet zeer bijzonder worden gedocumenteerd. Bewijs maar eens dat bevordering van voedsel bewustzijn echt tot gedragsverandering lijdt. Dat is ons gelukt en daar zijn we apetrots op.

Wageningen University & Research (WUR) zal de komende maanden een onderzoek uitvoeren onder de naam “Stimulans voor Stadsvarkens”. Eén van de doelen van stichting Stadsvarkens is een bijdrage te leveren aan het sluiten van de voedselkringloop. Binnen de wet- en regelgeving zijn veel belemmeringen om dit te kunnen realiseren, met name omdat deze uitgaat van de intensieve varkenshouderij. Het ministerie van Economische Zaken herkent dit probleem en wil graag werken aan een aanpassing van de wet- en regelgeving voor dit soort projecten/concepten, maar heeft hier momenteel de middelen niet voor. Hierop heeft stichting Stadsvarkens een onderzoeksaanvraag ingediend bij de Wetenschapswinkel van de WUR of en hoe de huidige belemmeringen voor het grootste deel weggenomen kunnen worden. De Wetenschapswinkel heeft geconcludeerd dat dit een mooie uitdaging is voor studenten en wetenschappers van WUR en zij pakken dit op. Het onderzoeksproject is op 1 september van start gegaan en maandag 6 september

Samen weet je meer dan alleen. Met dat als uitgangspunt zijn we op maandag 15 augustus met een kleine delegatie van Stadsvarkens-hulpboeren naar een varkensproject in Oosterbeek gegaan om eens te horen wat hun ervaringen zijn en welke tips ze misschien wel voor ons hebben. Sinds april 2015 is in Oosterbeek, gemeente Renkum, het Bonte Benheimer Landvarken ingezet om de invasieve Japanse Duizendknoop te elimineren. De varkens eten zowel de stengels en het blad als de wortels. Zo snijdt het mes aan twee kanten: milieuvriendelijke bestrijding van invasieve exoten met vlees als eindresultaat. Renkum kampt al jaren met het probleem dat de groei van de Japanse Duizendknoop niet in te dammen is. De gemeente zit er vol mee en doet mee aan een landelijk programma dat in 2013 is gestart en vier jaar duurt. Hierbij onderzoekt een aantal gemeenten hoe de Japanse Duizendknoop het best kan worden bestreden. De terloopse

TOP