Wanneer je met dieren te maken hebt, heb je met zoönosen te maken. “Dieren kunnen infectieziekten overbrengen. Een klein deel van de infectieziekten van dieren is besmettelijk voor de mens. Dat zijn de zoönosen.” (bron: RIVM.nl) Om duidelijkheid te krijgen òf er en wat de gezondheidsrisico’s zijn voor mensen nu we varkens dicht bij de bewoonde wereld hebben rondlopen, hebben we ons laten informeren door afdelingen infectieziekten van zowel GGD Gelderland-Midden en als de Gelderse Vallei. Zoönosen zijn dus overdraagbare ziekten van dier op mens en van mens op dier. Gezondheidsrisico’s voor mensen in het geval van varkens zijn MRSA, Ascaridose (spoelworm die bij varkens voorkomt) en vlekziekte. Daarnaast kan worden gedacht aan schurft en luizen. Overdracht van deze ziekten vindt voornamelijk plaats door het aanraken van de varkens en is vooral te zien in de intensieve veehouderij of slachterij. Er zijn geen vaste hygiënerichtlijnen beschikbaar voor de beoogde situatie

TVGreen maakte een prachtig filmpje van de stadsvarkens. Een heerlijk en rustgevend filmpje om op je gemak naar te kijken. Hartelijk dank voor dit filmpje.

De stadsvarkens zijn lekker aan het werk in het bos. Ze genieten van de zon, de omgeving en al het geknuffel van de bezoekers. Vooral Thea gaat er met regelmaat lekker voor liggen. De varkens zijn daarnaast ook druk bezig met het omwoelen van de grond. Een prachtig gezicht om ze bezig te zien op een warme, zonnige dag. Bekijk het onderstaande filmpje van onze varkens hoe ze actief bezig zijn.

Onze stadsvarkens hebben er een nieuwe sponsor bij. We zijn daar enorm blij mee. Op deze manier worden de stadsvarkens meer en meer een gemeenschappelijk project. Dit keer krijgen we het stro gesponsord voor onze 4 varkens.
Varkens zijn zindelijke dieren en maken zich graag een nest in stro.
Met een baaltje van 25 kilo kunnen we elke maand hun hok van vers en schoon stro voorzien.
Dit benodigde stro wordt ons ter beschikking gesteld door Cooperatieve Vereniging Doesburgereng Streekproducten.

TOP