Het varkensbos mag niet ‘leeg’ zijn. En een overlap van oude en nieuwe jonge varkens willen we niet meer. Toen de eerste lichting door de tweede moest worden vervangen kozen we ervoor om de biggen te laten inwerken door de door de wol geverfde slachtrijpe oude varkens. Dit pakte anders uit. De biggen werd geen enkele plek van rust gegund door de oude varkens, het ging er flink ruig aan toe zoals varkens dat kunnen. Van een gedegen interne opleiding is niet veel terecht gekomen. Gelukkig bleek dat de biggen zonder die opleiding al snel nadat de oude varkens geslacht waren en zij het bos voor zichzelf hadden, wat we van hen verwachtte. Het ging vanzelf goed.

Zaterdag 17 december is onze veestapel uitgebreid met vier jonge kleine biggen. Natuurlijk willen we ook deze dieren niet anoniem laten en heeft de scouting ze namen gegeven met uitzondering van één en dat is Ineke. Ineke is vernoemd naar Ineke die de gouden tip heeft gegeven waar de biggen te koop werden aangeboden en dat was vlakbij in Ederveen. Acht varkens is echt teveel voor 1,3 hectare bos. Even kunnen ze leren van de oude varkens (Billie, Tommie, Thea en Harrold), die over niet te lange tijd namelijk naar het slachthuis gaan. Zaterdag na het ontvangst is een oogje in het zeil gehouden hoe de introductie verliep en de varkens elkaar verdragen, ondertussen hebben we er een klusdag van gemaakt. Een groot aantal bomen zijn geknot, stront is geruimd en de container voor opslag is nu definitief geplaatst en ingericht. De voerinrichting is aangepakt, waardoor er op een verharde

Ja zeker weten, we staan op het internet met een prachtig filmpje van het welkom van de varkens. Ede TV was aanwezig en heeft echt een fantastisch filmpje gemaakt. Hartelijk dank daarvoor. Wil je het filmpje zien? Klik dan op Read More.  

Petra Oosterveld en René van Geneijgen zijn dinsdagavond 22 maart naar de workshop “Durf te vragen” geweest georganiseerd door de Edese Uitdaging. Hier werden zij in de gelegenheid gesteld om hun vraag te stellen aan een groep van circa 20 mensen van bedrijven, verenigingen en stichtingen. De vraag van Stadsvarkens was: “Hoe vinden we materialen (pomp en kleding) en de juiste partner voor het organiseren van een modderdag 29 juni?”

Prachtig hoeveel reacties, tips en aanbiedingen er uit de groep naar voren kwamen.

Hiermee is de aftrap gegeven voor de eerste activiteit na het ontvangst van de varkens. Na anderhalve maand wennen aan hun nieuwe omgeving willen de varkens vast wel wat actie en zijn ze klaar voor de internationale modderdag op 29 juni. Stadsvarkens gaat aan de gang met de opbrengst van deze avond. U hoort nog van ons.

De plaatselijke media gaven er al veel aandacht aan, Stadsvarkens krijgen voet aan de grond in Ede. Met circa 40 belangstellenden was de kantine van sportvereniging Blauw Geel goed gevuld.

Na een jaar werken presenteerde de vier teamleden van de stichting Stadsvarkens de plannen waaraan de plaatselijke kranten en radio al veel aandacht hebben besteed.

TOP