Een nieuwe sponsor: Food Floor Ede

Elk seizoen wordt een FoodFloor bijeenkomst georganiseerd als een wervend platform waarop de actieve Edenaren op het gebied van Food, elkaar kunnen ontmoeten en stimuleren, en activiteiten kunnen ontwikkelen, afstemmen en bekendmaken.

De organisatie van de FoodFloor biedt de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen, een idee te lanceren of om hulp te vragen. Je kunt inspireren of geïnspireerd raken. Stadsvarkens heeft in een pitch haar project gepresenteerd. Als pitcher van een Food initiatief kon een subsidie worden aangevraagd, welke ons is gegund.

Advies van de jury:
Stadsvarkens Ede is een mooi nieuw ínítiatief waarmee verschillende doelen op het terrein van food, gezondheid en educatie worden gediend. Bovendíen wordt hiermee een actieve bijdrage geleverd aan de verkorting van de voedselketens en wordt duurzaamheid gestimuleerd. Het past daarmee prima binnen de ambities en doelen van de FoodFloor.

Met een startsubsidie uit het FoodFloor Fonds kan dit jaar een mooíe start worden gemaakt.Het initiatief draagt bovendien voldoende elementen in zich om naar de toekomst toe volledig kostendekkend te kunnen opereren. Het is wel verstandig om dit traject vanaf de start onder te brengen in een stichting en daarbij ook een ANBI-erkenning aan te vragen. Subsidies en eventuele giften worden daarmee helder geadresseerd en kunnen ook transparant verantwoord worden. De oprichting van deze stichting willen we graag vanuit het FoodFloor Fonds ondersteunen.

Wil je meer weten over onze sponsoren? Bezoek dan onze sponsorpagina.

Geef een antwoord