Hartelijk bedankt

Heel hartelijk dank voor je donatie aan de stadsvarkens in Ede. We waarderen je bijdrage enorm. Met de bijdrage kunnen we allerlei dingen kopen en betalen. Denk aan voer voor de winter, de afrastering maar ook eventueel onderhoud aan het terrein.

Namens de varkens dankjewel.