Voor ons eerste lustrum hebben wij een kleurplaat ontworpen (welke hier te downloaden is). We hebben exemplaren naar de basisscholen in Veldhuizen gebracht. De inzendtermijn is ondertussen verstreken en op deze pagina’s zie je alle ingezonden kleurplaten.

Hieruit wordt uiteindelijk een winnaar geloot. De winnaar wordt vernoemd of mag een naam verzinnen voor één van de biggen. De uitslag wordt 14 juni bekend gemaakt.

« van 4 »