Onhoudbare situatie leidt tot drastisch besluit

De afgelopen weken heeft ons varken Sara de gemoederen flink bezig gehouden met haar ontsnappingen van het Stadsvarkens terrein. Ze heeft hier zelfs de nationale media mee gehaald. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers, de “buren”, de politie en voorbijgangers is er niets ernstigs gebeurd. De situatie was echter door deze ontsnappingen wel onhoudbaar geworden. Daarom heeft Sara even bij de Proosdij publieksboerderij gelogeerd, totdat we een oplossing voor deze situatie gevonden hadden.

Ondertussen is de schrikdraad vrijgemaakt en staat er genoeg stroom op om de andere twee varkens binnen te houden. Maar dit is helaas niet genoeg om Sara weer terug te kunnen plaatsen. Zij is ook uitgebroken terwijl er genoeg stroom op de draad stond. De stroomstoot van het draad nam zij voor lief, omdat de beloning groot was: verse eikels, aandacht en extra eten bij het weer naar binnen loodsen. Dat gedrag was niet meer af te leren.

Het kernteam heeft veel gediscussieerd over wat een oplossing zou kunnen zijn op de korte termijn. Bij de publieksboerderij kon Sara niet blijven. Zij hebben eigen varkens die ze binnenhielden, zodat Sara in het buitenverblijf kon zijn. Haar samen met deze of andere varkens in een verblijf zetten was te riskant. Je weet niet hoe de varkens en Sara daarop reageren. Dat kan uit de hand lopen en vechtpartijen geven.
Een stevige omheining om het hele terrein zou het probleem oplossen, maar dit is heel duur en daarom geen realistische oplossing.
Terugplaatsen bij de fokker, waar onze biggen vandaan kwamen, was helaas ook geen mogelijkheid, omdat deze geen plek had. Feit is dat een varken niet alleen gehouden moet worden en soortgenoten nodig heeft. Je wilt haar niet te vaak meer verplaatsen, omdat dat bijzonder stressvol en verwarrend is.

Een laatste optie was om haar naar de slacht te brengen. Dit is een drastische oplossing, omdat ze nog jong is. Jong en voortijdig slachten is een grote stap en een moeilijke beslissing. Maar helaas hebben we moeten besluiten dat het voor nu de enige haalbare oplossing was. Sara is op 14 oktober naar de slacht gebracht.