Onze eerste stadsvarken is geslacht

In het kader van het voedselbewustzijn, een van de doelen waar stichting Stadsvarkens zich op richt, is het eerste varken van Stadsvarkens geslacht en wel Thea, onze zeug. Dit is gebeurd op uitgerekend “Vrijdag de 13e”.

De eerste lichting varkens hebben de leeftijd bereikt waarop ze geslacht kunnen worden.
We hebben ervoor gekozen eerst één varken te laten slachten omdat we nog geen ervaring ermee hebben en niet goed weten wat wel en niet te gebruiken is van een Mangalica (ze bestaan uit veel meer vet dan de bekende vleesvarkens).
De keuze van slachten is als eerste op Thea gevallen. Deze keuze leek het beste omdat al besloten was niet met Thea te fokken en het gedrag van Thea door de periodieke berigheid, regelmatig niet prettig voor de bezoekers van het bos was.

Maar eerst heeft het kernteam zich georiënteerd op slachters die onze varkens zouden ‘mogen’ slachten. Het team vindt het belangrijk dat de wijze waarop dit door de slachter gebeurt binnen de visie van de stichting past. Uiteindelijk is dit uitgekomen op een zeer kleinschalige en ambachtelijke slachter, die het belangrijk vindt dat het gehele proces met zo min mogelijk stress voor het varken gepaard gaat. “Slagerij van Dijk” in Leersum.

De slager is vóór die tijd nog bij de stadsvarkens langs geweest, want hij vindt het belangrijk een beeld hebben van de leefomstandigheden van varkens die hij slacht. Het ras kende hij trouwens al.
Hij heeft ook aan de geïnteresseerde aanwezigen / vrijwilligers uitleg gegeven over zijn manier van slachten en zijn visie erop.

Heel vroeg in de ochtend is Thea door drie leden van het kernteam naar de slachter gebracht. Al stond ze er zo alleen bij in een leeg, kaal hok, ze leek geen stress te hebben.
Ondanks dat we weten dat dit een onvermijdbaar onderdeel is van het project, is het voor verschillende mensen (zowel bezoekers als onze eigen hulpboeren) best een lastig feit dat Thea geslacht werd.
De wetgeving maakt verkoop van dit vlees onmogelijk. Wel mogen we het vlees zelf gebruiken. Helaas kan het vlees daarom alleen in besloten gezelschap worden genuttigd.
Het streven van de stichting is om toch een manier te vinden om binnen de gestelde regels vlees van deze varkens, die op een gezonde en prettige manier hun leven leiden, te kunnen verkopen.

En wanneer de andere stadsvarkens Tommie, Harrold en Billie aan de beurt zijn, is nog niet vastgesteld. Wel zo spoedig mogelijk.