Overleg met het Ministerie van Economische Zaken

De Stichting Stadsvarkens is donderdag 24 maart  j.l. naar Den Haag afgereisd voor een gesprek met het Ministerie van Economische Zaken over de mogelijkheden, beperkingen en verplichtingen bij de uitvoering van het Stadsvarkens-project.

Het bezoek aan het ministerie had als doel om op een rijtje te krijgen met welke regels rekening gehouden moet worden. Maar ook de betrokken medewerkers van het Ministerie wilden wijzer worden. Zij worden steeds meer geconfronteerd met kleinschalige, niet commerciële initiatieven om dieren te houden. Binnen de huidige regelgeving wordt hier te weinig tot geen rekening mee gehouden.

stadsvarkens_bezoek_ministerieZo werd het ons duidelijk dat er zeer strikte regels zijn over het gebruik van afvalstromen als voedsel voor de varkens. Dit vraagt om nieuwe creatieve oplossingen, die wel binnen die regelgeving mogelijk zijn.

Daarnaast zijn er diverse regels die uitvoering van toekomstige ideeën, zoals het kort inzetten van de varkens bij aan te leggen (school)tuinen voor grondverbetering, bemoeilijken. Voor regels als deze en andere zal het ministerie voor ons, maar vooral voor de waarschijnlijk aanstormende andere vergelijkbare initiatieven in het land, verder onderzoeken wat wel mogelijk is of dat er zelfs verbijzondering van de regelgeving mogelijk is.

We zijn een heel stuk wijzer geworden. En uiteindelijk zijn beide partijen met huiswerk naar huis gegaan, maar met een goed gevoel over de toekomst.

We blijven in contact met elkaar om meer mogelijk te maken wat duurzaamheid en voedselbewustzijn kan bevorderen.

Geef een antwoord