Energiebalans

woensdag, 20 april 2016 by

De afgelopen dagen zijn veel mensen energiek aan het werk geweest in het Veldhuizerbos, in vak 10 om wat nauwkeuriger te zijn. Om draad te kunnen plaatsen en zo de varkens binnen het perceel te houden zijn bramen verwijderd. 13 Mei is hierdoor een ruime corridor ontstaan. Dit koste ons veel energie, maar de energie die we er voor terug kregen maakte alles weer goed. Een klus waar we nauwelijks aan durfde te beginnen. De varkens zullen de energiebalans ook verstoren, er zal een nieuwe balans moeten groeien. 16 April heeft een landschapshealer Margrete Vijlbrief samen met een groep belangstellenden het bos voorbereidt op de veranderingen die komende zijn. Zodat de energiebalans van het bos zich sneller zal kunnen herstellen.

Onze stadsvarkens hebben er een nieuwe sponsor bij. We zijn daar enorm blij mee. Op deze manier worden de stadsvarkens meer en meer een gemeenschappelijk project. Dit keer krijgen we het stro gesponsord voor onze 4 varkens.
Varkens zijn zindelijke dieren en maken zich graag een nest in stro.
Met een baaltje van 25 kilo kunnen we elke maand hun hok van vers en schoon stro voorzien.
Dit benodigde stro wordt ons ter beschikking gesteld door Cooperatieve Vereniging Doesburgereng Streekproducten.

De Stichting Stadsvarkens is donderdag 24 maart  j.l. naar Den Haag afgereisd voor een gesprek met het Ministerie van Economische Zaken over de mogelijkheden, beperkingen en verplichtingen bij de uitvoering van het Stadsvarkens-project.

Het bezoek aan het ministerie had als doel om op een rijtje te krijgen met welke regels rekening gehouden moet worden. Maar ook de betrokken medewerkers van het Ministerie wilden wijzer worden. Zij worden steeds meer geconfronteerd met kleinschalige, niet commerciële initiatieven om dieren te houden. Binnen de huidige regelgeving wordt hier te weinig tot geen rekening mee gehouden.

We presenteerde ons al even als stichting in oprichting, maar sinds dinsdag 22 maart is het dan echt officieel juridisch opgericht. Notaris Bijma van VPVA notarissen liet de akte passeren. Met de oprichting is ‘Stadsvarkens’ een rechtspersoon geworden en kunnen we beschikken over ons start kapitaal, verzekeringen afsluiten, kortom aan de slag met de realisering van het stadsvarkensproject.

Stadsvarkens gaan vervolgens de ANBI-status aanvragen (Algemeen Nut Beoogde Instelling) zodat schenkingen van particulieren en sponsoring door bedrijven belastingvoordeel oplevert. Dit vergroot onze mogelijkheden om leuke en zinvolle acties op te zetten en de varkens en het bosperceel goed te onderhouden.

Petra Oosterveld en René van Geneijgen zijn dinsdagavond 22 maart naar de workshop “Durf te vragen” geweest georganiseerd door de Edese Uitdaging. Hier werden zij in de gelegenheid gesteld om hun vraag te stellen aan een groep van circa 20 mensen van bedrijven, verenigingen en stichtingen. De vraag van Stadsvarkens was: “Hoe vinden we materialen (pomp en kleding) en de juiste partner voor het organiseren van een modderdag 29 juni?”

Prachtig hoeveel reacties, tips en aanbiedingen er uit de groep naar voren kwamen.

Hiermee is de aftrap gegeven voor de eerste activiteit na het ontvangst van de varkens. Na anderhalve maand wennen aan hun nieuwe omgeving willen de varkens vast wel wat actie en zijn ze klaar voor de internationale modderdag op 29 juni. Stadsvarkens gaat aan de gang met de opbrengst van deze avond. U hoort nog van ons.

TOP