Pioniers

In 2015 is een pioniersgroep gestart om de basis te leggen voor het huidige Stadsvarkensproject.

De pioniersgroep bestond uit:

  • René van Geneijgen (initiatief nemer);
  • Janny Levasier (via duurzaamheidsavond gemeente Ede);
  • Petra Oosterveld (via bijeenkomst: “Veldhuizerbos voor iedereen”);
  • Jos Oosterbaan (via bijeenkomst: “Veldhuizerbos voor iedereen”).
Eerste lichting Stadsvarkens in het Veldhuizerbos

Foto Emile Nijs

De pioniers hadden de taak op zich genomen om de voorgestelde plannen concreet te maken. Naast het uitwerken van het concept zijn contacten opgebouwd met onder andere een adviseur, gebruikers van het Veldhuizerbos en de gemeente Ede.

Dit pionierskwartet was gedreven en enthousiast om draagvlak te zoeken voor de Stadsvarkens. Dit lukte met veel doorzetten en aanhouden, maar meestal door een goed onderbouwd verhaal te vertellen.

Toen de pioniersgroep begin 2016 een mondelinge overeenkomst met de gemeente sloot voor een te gebruiken perceel en de gewenste biggen werden gevonden, hebben zij het plan gepresenteerd tijdens de eerste FoodFloor bijeenkomst.

Op 14 maart 2016 werden de bewoners uit de buurt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in de kantine van voetbalvereniging ‘Blauw Wit’. Hier was veel belangstelling voor het nieuwe project. Op deze avond waren direct veel mensen die zich aansloten om als hulpboer mee te werken of op een andere wijze te helpen. Het pionierswerk was daarna gedaan.

Boom I.M. Petra op Stadsvarkens terrein

Foto Sabine Grootendorst

Nog steeds moet er veel worden ontdekt en geleerd.  Nu gebeurt dat in een groter team en is de pioniersfase voorbij. De pioniers zijn betrokken gebleven, ieder op zijn of haar eigen wijze.

Na de zomer van 2016 moest Petra stoppen vanwege haar ziekte. Eind 2016 is ze overleden. Het project Stadsvarkens heeft veel kleur aan de laatste twee jaar van haar leven gegeven. Met een speciaal voor haar geplante boom tussen de dieren waar zij zich zo voor ingezet heeft, blijft ze voor altijd bij de Stadsvarkens betrokken.