Presentatie Onderzoek “Gele karkasverkleuring in de niet-conventionele varkenshouderij”

Afgelopen maandag, 11 maart 2019, hebben Carmen, Daisy, Jeroen, Joris, Lianne en Myriam, zes gemotiveerde studenten van de Wageningen Universiteit, hun bevindingen en advies gepresenteerd van een onderzoek die zij hebben gedaan voor Stichting Stadsvarkens.
Burgerinitiatieven hebben een grote waarde. Zij geven de ontwikkelingen in de praktijk aan en hebben zo een signaalfunctie voor de sector. Om deze reden heeft Stadsvarkens aandacht van de WUR.
Dit onderzoek deden de studenten in het kader van het ACT project (Advice, Consultancy and Training) als onderdeel van hun MSc-opleiding.

De aanleiding voor het onderzoek was de afkeuring van het vlees van het varken Ineke voor de menselijke consumptie vanwege de gele kleur van het vet. Omdat de organen er niet aangetast uitzagen, is mogelijkerwijs geen sprake van geelzucht geweest en zo gezond vlees afgekeurd. Over deze situatie zou Sichting Stadsvarkens graag meer zekerheid krijgen en daarmee weten hoe in de toekomst deze verspilling voorkomen kan worden.

Titel van het rapport is daarom: “Gele karkasverkleuring in de niet-conventionele varkenshouderij. Het risico op afkeuring van een geelgekleurd karkas verkleinen”.

Ondanks dat de onderzoekers geen uitsluitsel hebben kunnen geven over de oorzaak van de vergeling en of de afkeuring al dan niet terecht is geweest, is Stichting Stadsvarkens zeer blij verrast over de bevindingen van het onderzoek en adviezen.
De studenten hebben diverse betrokkenen uitgebreid ondervraagd over wat zij weten over de mogelijke oorzaken van verkleuring van het vet/vlees. Wanneer is het zeker dat het niet goed is voor consumptie en wanneer is het niet schadelijk voor de mens om het te eten. Wat kan gedaan worden om hier in de toekomst goed op in te spelen, de verspilling tegen te gaan èn zeker te zijn dat het gezond is om te eten.
Wat in deze presentatie Stichting Stadsvarkens duidelijk werd is dat verkleuring van varkensvlees in het verleden niet veel gezien is en dat daarbnij slechts 8% van alle geslachte varkens niet uit de standaard bio-industrie komen. Dus daarom is de onbekendheid van de verkleuring begrijpelijk.
Omdat verwacht wordt dat het aantal niet-conventionele varkenshouderijen zal toenemen, verwacht men dat vergelijkbare situaties in de toekomst vaker zullen voorkomen. Daarom werd Stichting Stadsvarkens onder andere geadviseerd proactief contact te houden met andere niet-conventionele varkenshouderijen om vergelijkbare situaties te gaan documenteren. Hiermee zou bijvoorbeeld de NVWA eerder in staat zijn om gericht onderzoek te kunnen uitvoeren.