Renovatie pad Stadsvarkensbos, zaterdag 2 oktober

Wie kan en wil ons erbij helpen?

De laatste weken is onze energie vooral ingezet voor een van onze varkens die eikels zo lekker vindt, dat ze onder het stroomdraad kruipt om buiten het bos meer eikels te vinden. We zijn druk doende een goede oplossing hiervoor te vinden.

Maar zaterdag 2 oktober gaan we ook aan de slag met het bosbad. Het bospad kunnen we aanpakken dankzij de donatie die via de Ede doet hebben mogen ontvangen.

Het is veel werk en dat wordt aanpoten. Vrijdagochtend is 40 m2 betongranulaat afgeleverd en zaterdag hebben we er machines bij. Er is ook heel veel handwerk, maar niet alleen maar fysiek zwaar werk.
We hopen de machines om 8.00 uur in Ede te hebben. Dan kan het voorbereidende werk beginnen en kun je aanschuiven om een stuk mee te helpen.

Wees welkom als supporter en zeker ook als hulp!