Stadsvarkens betrekt de buurt bij uitbreidingsplannen

Donderdag 31 januari, de informatieavond dat voor een deel in het teken stond van mogelijke uitbreiding Stadsvarkensbos. Het laatste woord hierover is nog niet gesproken.
Stadsvarkens heeft verbinding en betrokkenheid hoog in het vaandel staan en wil rekening houden met andere belangen en visies. Gisteren was die gelegenheid.

Onder belangstelling van circa 60 mensen, waaronder veel verontrustte hondenbezitters, hebben de gemeente en Stadsvarkens onder andere gepresenteerd wat de mogelijke plannen zijn ter uitbreiding van het perceel van de stadsvarkens.
Omdat het een onderdeel was van de hele avond, was er in het begin wat verwarring over de inhoud van deze bijeenkomst, dat zorgde voor commotie. Maar het nodige werd na de pauze passievol uitgesproken.

Eerst heeft Maut vanuit Stadsvarkens verteld waar we als project voor staan, bij welke activiteiten we zoal betrokken zijn en hoe we het project tot nu toe vorm hebben gegeven.
Lisa, van de gemeente, heeft uitgelegd dat ons project prima past binnen het plaatje van de gemeente, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Ede.
De ecologische waarde van het wroeten van de varkens werd met behulp van foto’s door Carlo belicht, dat deze ecologische waarde zou worden verbeterd als de varkens meer ruimte krijgen.
René nam de aanwezigen mee in het mogelijke plan voor uitbreiding.
We hebben geprobeerd duidelijk te maken dat de plannen niet concreet zijn en dat draaagvlak nodig is. Hiervoor is juist inbreng vanuit de omgeving van het bos wenselijk.

Het was een fijne avond waaruit de betrokkenheid voor het Veldhuizerbos duidelijk werd, de opkomst was boven verwachting. Er werd door mensen actief meegedacht naar mogelijke oplossingen om aan alle belanghebbende in het verhaal tegemoet te kunnen komen.
We hebben waardevolle tips mogen ontvangen (ook via het contactformulier van onze website). En we nodigen iedereen uit ons uw tips te mailen zodat we die mee kunnen nemen in het geheel. Info@stadsvarkens.nl
Voor alle aanwezigen, bedankt voor jullie inbreng en tips ten aaanzien van de plannen en de organisatie erom heen. Graag zie we u weer de volgende keer.