Stadsvarkensboer in Ede van start

  • door

Stadsvarkensboer in Ede van start

In Ede gaat iets unieks gebeuren. Binnenkort kun je in Ede varkens zien lopen in het Veldhuizerbos. Geen varken zoals wij die allemaal kennen, maar een varken met echte krullen, net als een schaap. Vier wolvarkens komen het verhaal vertellen waar ons voedsel vandaan komt. Deze traag groeiende van oorsprong Hongaarse varkens worden na ander half jaar geslacht voor consumptie.
Varkens lenen zich bij uitstek voor het doel om aandacht te vragen voor voedsel. De dieren zijn aanhankelijk, je maakt er makkelijk contact mee, zijn intelligent en zeer aantrekkelijk om te zien. De confrontatie met de slacht zal daardoor niet voor iedereen makkelijk zijn. Zo word je je bewust van de kwaliteit en waarde van je eigen voedsel en dat is het verhaal dat deze varkens in Ede komen vertellen. Omdat de varkens een eigen plaats in de stad krijgen zijn het echte stadsvarkens. Je kunt door het perceel met varkens wandelen, hun voer en het strooisel komt van reststromen uit de (stedelijke) omgeving en de verzorging komt in handen van vrijwillige hulpboeren die volgens schema één of twee dagen in de week het voeren van de varkens op zich nemen. Ede als Food gemeente wil ook inwoners deelgenoot van Food laten zijn. Het project gaat daarom verder en organiseert met wisselende partners ieder seizoen activiteiten en feesten gericht op Food zoals welkomstfeest, slachtfeest, korte ketenfeest, duurzaamheid, landbouwexcursies, spelen, knuffelen of modderen samen met de varkens, fotowedstrijd, enzovoort.

Stichting Stadsvarkens i.o. geeft tijdens een informatieavond al haar geheimen prijs. Je kunt dan horen wat er gaat gebeuren, je kunt mee praten en je zelfs opgeven als hulpboer. De avond start om 19:30 uur op maandag 14 maart 2016 in het clubgebouw van sportvereniging “Blauw Geel ’55”, Peppelensteeg 5 in Ede. Aanmelden kan via de mail: ‘stadsvarkens@gmail.com’.

Dit nieuws artikel is van edestad.nl