Stichting Stadsvarkens nu officieel

We presenteerde ons al even als stichting in oprichting, maar sinds dinsdag 22 maart is het dan echt officieel juridisch opgericht. Notaris Bijma van VPVA notarissen liet de akte passeren. Met de oprichting is ‘Stadsvarkens’ een rechtspersoon geworden en kunnen we beschikken over ons start kapitaal, verzekeringen afsluiten, kortom aan de slag met de realisering van het stadsvarkensproject.

Stadsvarkens gaan vervolgens de ANBI-status aanvragen (Algemeen Nut Beoogde Instelling) zodat schenkingen van particulieren en sponsoring door bedrijven belastingvoordeel oplevert. Dit vergroot onze mogelijkheden om leuke en zinvolle acties op te zetten en de varkens en het bosperceel goed te onderhouden.

Stichting_stadsvarkens_officiel

Ondertekening oprichtingsakte, met de klok mee: P.Oosterveld, N.Groeneveld, R. van Geneijgen in het midden notaris S. Bijma

Geef een antwoord