Vereniging Stadsvarkens

Naast de stichting, is op 4 april 2018 een vereniging opgericht in een zitting bij VPA-notarissen te Ede.

De vereniging heeft uitsluitend ten doel: het ten behoeve van haar leden verdelen en beschikbaar stellen van vlees van de stichting Stadsvarkens voor consumptie.

De vereniging neemt voor de slacht  de varkens over van stichting Stadsvarkens en regelt de slacht inclusief alle bijkomende verplichtingen en kosten.

Het oprichten van een vereniging naast de stichting heeft een praktische reden.

Officieel mag ons varkensvlees niet verkocht worden aan derden, alleen de eigenaar mag het vlees eten. Al het voer dat Nederlandse varkens krijgen moet uitgebreid gecertificeerd zijn. Vanuit de wetgeving is het verplicht om 100% zeker te zijn dat veeziektes en daarbij economische schade wordt voorkomen. Ons voer is het beste wat we ze geven kunnen, maar het is niet gecertificeerd. Wageningen Universiteit heeft na onderzoek ons geadviseerd een vereniging op te richten. Iedereen die vlees van de stadsvarkens wil, wordt lid van de vereniging en is daarmee mede-eigenaar. De vereniging heeft een huishoudelijk reglement en wanneer u lid bent van de vereniging ontvangt u dit.

Bij oprichting bestaat het bestuur uit:
– René van Geneijgen, voorzitter
– Niekolien Groeneveld – Verduijn, lid
– Maut van Ommen, lid

Stichting Stadsvarkens blijft bestaan om haar doel met betrekking tot voedselbewustzijn en lokale verbinding te verwezenlijken. En de vereniging bindt zich volledig aan de doelstelling van stichting Stadsvarkens en werkt nauw samen met de stichting. Eventuele opbrengsten zullen ten goede komen aan de stichting.

Mocht u meer informatie willen ontvangen of lid willen worden, dan kunt u contact opnemen via info@stadsvarkens.nl.

Vereniging Stadsvarkens
E-mailadres:                          info@stadsvarkens.nl
RSIN/fiscaalnummer:            838 693 240
Bankrekeningnummer:         NL33 TRIO 0379 2651 76