Zoönosen, huh, wat is dat?

Wanneer je met dieren te maken hebt, heb je met zoönosen te maken.

“Dieren kunnen infectieziekten overbrengen. Een klein deel van de infectieziekten van dieren is besmettelijk voor de mens. Dat zijn de zoönosen.” (bron: RIVM.nl)

Om duidelijkheid te krijgen òf er en wat de gezondheidsrisico’s zijn voor mensen nu we varkens dicht bij de bewoonde wereld hebben rondlopen, hebben we ons laten informeren door afdelingen infectieziekten van zowel GGD Gelderland-Midden en als de Gelderse Vallei.

Zoönosen zijn dus overdraagbare ziekten van dier op mens en van mens op dier. Gezondheidsrisico’s voor mensen in het geval van varkens zijn MRSA, Ascaridose (spoelworm die bij varkens voorkomt) en vlekziekte. Daarnaast kan worden gedacht aan schurft en luizen. Overdracht van deze ziekten vindt voornamelijk plaats door het aanraken van de varkens en is vooral te zien in de intensieve veehouderij of slachterij.

Er zijn geen vaste hygiënerichtlijnen beschikbaar voor de beoogde situatie van Stadsvarkens. Het is wel aan te raden om de gangbare hygiëne-regels te hanteren.

Was je handen in ieder geval op de volgende momenten:

  • Na het aaien van dieren
  • Vóór en na het eten
  • Voordat u het gezicht aanraakt

Er is een pomp op het terrein aanwezig. Hier komt geen drinkwater uit, maar het voldoet om je handen te wassen.

(als de pomp het niet lijkt te doen, moet je eerst even een emmer water boven in de pomp gooien)

MRSA, een bacterie die resistent is tegen antibioticum. 

zoonosen_2Wanneer je in behandeling komt bij een ziekenhuis, kan het voorkomen dat er gevraagd wordt of je contact hebt gehad met varkens. In het geval van de Stadsvarkens is ons verteld dat je hierop met ‘nee’ mag antwoorden.

Deze vraag is namelijk gericht op de situatie waarbij òf in de intensieve varkenshouderij werkt of woont.

Doordat varkens daar dicht op elkaar leven in afgesloten hokken, kunnen de varkens de ziektes niet ‘uitzieken’. De kans dat men het van elkaar krijgt is juist erg groot.

Stadsvarkens hebben slechts vier varkens bij elkaar die zelfs een ruime hectare open ruimte hebben om in rond te lopen. De natuur heeft hier de kans om ziekten en plagen in evenwicht te houden, waardoor de ziektedruk meestal acceptabel laag blijft.

Geef een antwoord