Bomen geknot tijdens NLdoet!

Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds deze grote vrijwilligersactie. NLdoet! zet de vrijwillige inzet in de schijnwerpers en activeert door een publiekscampagne zoveel mogelijk Nederlanders om een dag vrijwilligerswerk te doen en zo te ervaren wat ertoe doen als vrijwilliger met je doet!  

Stadsvarkens heeft dit jaar, zaterdag 11 maart 2023, ook weer meegedaan met NL-doet! Met vijf vrijwilligers hebben we onderhoud uitgevoerd in ons bos. Aan de rand van ons perceel staat een rij knotbomen, wilgen en elsen. Een cultuurhistorisch beeld dat we graag in stand houden. De bomen zijn geknot en de onderbegroeiing is verwijderd. De oude bomen zijn in hun oude vorm teruggesnoeid en weer zichtbaar. In het belang van de natuur snoeien we niet alle bomen in het zelfde jaar, zodat beschutte nestgelegenheid in de oude bomen niet verloren gaat. Er zijn nu nog drie wilgen die geknot moeten worden. Dit gaan we over twee weken afronden op zaterdag 25 maart en dan zijn de bomen voor dit seizoen weer geknot. Bedankt vrijwilligers Stadsvarkens en NL-Doet.