Stichting Stadsvarkens

Stichting Stadsvarkens is op 22 maart 2016 opgericht in een zitting bij VPA-notarissen te Ede.

We hebben voor de rechtsvorm van een stichting gekozen om structuur in onze organisatie aan te brengen en verantwoordelijk- en aansprakelijkheid goed te regelen.

Zo stuurt het bestuur vrijwilligers aan, regelt de inzet van hulpboeren, onderhoudt het terrein en externe contacten, zoals met gemeente, samenwerkingspartners en Wageningen Universiteit en verzorgt de publiciteit rond het project.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • René van Geneijgen, voorzitter/penningmeester
  • Niekolien Groeneveld – Verduijn, lid
  • Maut van Ommen, bestuurslid/secretaris/communicatie

De Stichting werkt zonder winstoogmerk. Financiële middelen in de vorm van donaties en subsidies worden ten behoeve van de varkens ingezet.

De Stichting stelt zich ten doel om het bewustzijn van gezond en duurzaam voedsel te bevorderen. Dat willen we doen door varkens in een perceel in het Veldhuizerbos te laten opgroeien totdat ze slachtrijp zijn en zo vleesproductie zichtbaar en genietbaar te maken.

Het bosperceel met wandelpad is vrij toegankelijk voor wandelaars en (wijk) bewoners participeren als hulpboer. Bewoners en organisaties nodigen we uit om samen activiteiten met en rond de varkens te organiseren en uit te voeren. Op die manier willen we samenhang en betrokkenheid tussen de bewoners bevorderen.

Stichtingsdetails:
anbi-logoContact: E-mailadres: info@stadsvarkens.nl
RSIN/fiscaalnummer: 856198237
Bankrekeningnummer: NL63TRIO 0390 239 119 t.n.v. Stichting Stadsvarkens

Wij zijn erkend als ANBI.
Dit kan voor u belastingvoordeel betekenen. Klik hier voor meer informatie.

 

De stichting is 22 maart 2016 opgericht door de volgende personen.

  • René van Geneijgen, voorzitter/penningmeester
  • Niekolien Verduijn, lid
  • Petra de Wit, secretaris

Doneer nu

Doneer nu 5 euro aan de stichting stadsvarkens! Doneer nu 10 euro aan de stichting stadsvarkens! Doneer nu 15 euro aan de stichting stadsvarkens!