Doneren met uw Ede Doet cheque

De gemeente Ede heeft weer een Ede Doet cheque bij Edenaren in de brievenbus gedaan. Stadsvarkens wil met deze Ede Doet actie nu een educatieve stap zetten. U kunt nog tot 23 april uw Ede Doet cheque, voor deze ronde 1 2022, doneren aan ons initiatief via deze link Ede Doet.

De gemeente Ede wil inwoners graag betrekken bij het behoud en het verbeteren van de leefkwaliteit in de buurt. Doel is het bevorderen van sociaal contact tussen buurtgenoten. Eén van de instrumenten die de gemeente Ede hiervoor inzet, is een online platform voor bewoners-initiatieven: Ede Doet.

In de doelstelling van Stadsvarkens staat dat we ook educatieve activiteiten willen ontplooien. Middels een aantal informatiezuilen, verspreid over het varkensperceel van Stadsvarkens worden interessante weetjes en stof tot gesprek gegeven. Want Stadsvarkens wil mensen informatie geven en uitnodigen tot onderlinge gesprekken.

Zo zorgen we voor verbinding

Stadsvarkens brengt mensen bij elkaar. Met de informatiezuilen brengen we informatie over en brengen we mensen met elkaar in gesprek en in contact. Vrijwilligers en studenten zorgen voor periodieke vernieuwing van de teksten, waardoor de verbinding ontstaat tussen studenten, vrijwilligers en het project.

Voor wie

Iedereen die het Stadsvarkensbos bezoekt. De informatie richt zich op het brede spectrum van het publiek. Het bos is altijd vrij en goed toegankelijk voor iedereen.