WUR – onderzoek “Stimulans voor Stadsvarkens” is gestart

Wageningen University & Research (WUR) zal de komende maanden een onderzoek uitvoeren onder de naam “Stimulans voor Stadsvarkens”.

Eén van de doelen van stichting Stadsvarkens is een bijdrage te leveren aan het sluiten van de voedselkringloop. Binnen de wet- en regelgeving zijn veel belemmeringen om dit te kunnen realiseren, met name omdat deze uitgaat van de intensieve varkenshouderij.

Het ministerie van Economische Zaken herkent dit probleem en wil graag werken aan een aanpassing van de wet- en regelgeving voor dit soort projecten/concepten, maar heeft hier momenteel de middelen niet voor.

Hierop heeft stichting Stadsvarkens een onderzoeksaanvraag ingediend bij de Wetenschapswinkel van de WUR of en hoe de huidige belemmeringen voor het grootste deel weggenomen kunnen worden.

De Wetenschapswinkel heeft geconcludeerd dat dit een mooie uitdaging is voor studenten en wetenschappers van WUR en zij pakken dit op.

Het onderzoeksproject is op 1 september van start gegaan en maandag 6 september is de begeleidingcommissie voor het eerst bij elkaar gekomen.

Lees meer hierover via deze link.