Algemene informatieavond Stadsvarkens goed bezocht

De plaatselijke media gaven er al veel aandacht aan, Stadsvarkens krijgen voet aan de grond in Ede. Met circa 40 belangstellenden was de kantine van sportvereniging Blauw Geel goed gevuld.

Na een jaar werken presenteerde de vier teamleden van de stichting Stadsvarkens de plannen waaraan de plaatselijke kranten en radio al veel aandacht hebben besteed.

gemeenteavond_stadsvarkens_edeDe interesses van de bezoekers liep uiteen, er werdgediscussieerd over hoe het project tot stand is gekomen, welk type varkens er komen, het draagvlak van het project, de exacte locatie, honden en varkens samen en zo meer. De verhaallijn vasthouden en voldoende aandacht geven aan alle vragen die er spelen werd daardoor soms een uitdaging. Aan het eind van de avond bleek de belangstelling onder de bezoekers groot om zelf ook actief deel te nemen. De mensen konden zich opgeven om mee te draaien in de verzorging van de varkens als hulpboer.

Met veertien aanmeldingen voor hulpboer lijkt er al een goede groep belangstellenden voor een roulatiesysteem waarin ieders inzet overzichtelijk blijft. Ook het organisatieteam is uitgebreid met een websitebeheerder, een fotograaf en twee leden. De website wordt opgebouwd, maar is al wel in de lucht. Informatie is nu al te vinden op www.stadsvarkens.nl.

Heeft u ook belangstelling om als hulpboer mee te draaien laat dan een bericht achter onder dit bericht.

Geef een antwoord